ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
promotion

ការពារសុភមង្គលជីវិត ជាមួយព្រូដិនសល

នាឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី ១៧៥ឆ្នាំ នៃប្រវត្តិសាស្រ្តទូទាំងពិភពលោក និង ១០ឆ្នាំនៅកម្ពុជា  នៃការការពារសុភមង្គលជីវិត។ 

 

ដើម្បីអបអរសាទរឱកាសពិសេសនេះ ព្រូដិនសល មានការផ្ដល់ជូនរង្វាន់ជាច្រើនជូនដល់អតិថិជនដែលបានទទួលការការពារជាមួយនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ ព្រូដិនសល។ ដូច្នេះមិនថាអ្នកចង់ការពារគ្រួសាររបស់អ្នក ឬខ្លួនអ្នកផ្ទាល់នោះទេ សូមធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត របស់យើងឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសទាំងនេះ។