អតិថិជនជាទីគោរព! សូមជម្រាបថា ប្រព័ន្ធរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នៅថ្ងៃសុក្រ ទី24 ខែឧសភា ឆ្នាំ2024 ចាប់ពីម៉ោង 06:00 ល្ងាច ដល់ ម៉ោង 11:59 យប់ ដើម្បីពង្រឹងដំណើរការប្រព័ន្ធកាន់តែរលូន និងប្រសើរឡើងសម្រាប់លោកអ្នក។ក្នុងកំឡុងពេលថែទាំនេះ មុខងារមួយចំនួននឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បានជាបណ្តោះអាសន្ន។ យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួលណាមួយដែលអាចបង្កឡើង។

 

យើងខ្ញុំ នឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀត នៅពេលសេវាកម្មនេះ ដំណើរការជាប្រក្រតីវិញ។ យើងខ្ញុំ សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះបញ្ហារអាក់រអួលនេះ។ រាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ 023 964 222 ឬ 1 800 203 203 (ឥតគិតថ្លៃ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា) ចាប់ពីម៉ោង 7:30 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង6:00 ល្ងាច រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ។

 

សូមអរគុណ!

 

ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close
financial

FOR EVERY LIFE, FOR EVERY FUTURE We are Partners and Protectors

ស្វែងយល់អំពីសុខភាព ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Pulse

ស្វែងយល់អំពី

ស្វែងយល់អំពីសុខភាព ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Pulse

នេះជាវិធីដែលអ្នកអាចឱ្យជំនួយការសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកដែលដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទំនើប (AI) ជួយអ្នកក្នុងការតាមដានសុខភាព។
ស្វែងយល់បន្ថែម