ផលិតផល​របស់​យើង

EduCare KV for Website-pruduct

eduCARE

ស្វែងយល់អំពីអនាគតបុត្រធីតារបស់លោកអ្នក គឺជាអាទិភាពចម្បង

ស្វែងយល់បន្ថែម
engagement-ribbon-loan-assure-640x480

Loan Assure

បំណុលរបស់អ្នកនឹងមានអ្នកទូទាត់សងជំនួស ព្រោះអ្នកបានបន្សល់ទុកនូវក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារ។

ស្វែងយល់បន្ថែម
engagement-ribbon-easylife-640x480

easylife

គឺជាផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដែលអាចជាវបានទៅតាមលទ្ធភាព និងងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

ស្វែងយល់បន្ថែម
engagement-ribbon-PRUmyfamily-en-640x480

PRUគ្រួសារខ្ញុំ

ធានាការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍​សម្បូរបែប។

ស្វែងយល់បន្ថែម
Thumbnail_service

ផ្នែកផ្តល់សេវា

យើងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការផ្តល់សេវាជូនលោកអ្នក ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

ស្វែងយល់បន្ថែម
prudential-logo-english

អំពីយើង

ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល (ខេមបូឌា) ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ម.ក ហៅកាត់ថា ព្រូដិនសលកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣។

ស្វែងយល់បន្ថែម
footer_banner

ការងារ

ចូលរួមឱកាសការងារដ៏ល្អជាមួយក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែងយល់បន្ថែម
Back to Top