ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

ក្ដាប់ឱកាស ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ!

ចង់ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន តែគ្មានដើមទុន? ចង់ទទួលបានចំណូលដែលគ្មានដែនកំណត់? ចង់មានបុគ្គលិកច្រើនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម?
Two guys having work discussion

PRUVenture

PRUVenture ជាកម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាសហគ្រិនដល់បុគ្គលដែលមានមហិច្ឆិតាចង់ក្លាយជាដៃគូអាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា។

ដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជន PRUVenture ពេញលេញម្នាក់ អ្នកចូលរួមត្រូវតែបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវិធី និងឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសពីគណៈកម្មការរបស់កម្មវិធីផ្ទាល់។

វិធី ដាក់ពាក្យ

ដាក់ពាក្យដើម្បីចាប់ផ្តើមជិវិតថ្មីក្នុងអាជីពរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!! ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ
ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ
Pruventure

ស្វែងយល់បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ចូលរួម
  • មានបទពិសោធន៍ពី ១ ទៅ ៣ ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ជំនាញធនាគារ ទំនាក់ទំនង អប់រំ និងអង្គការមិនមែនរដ្ធាភិបាល

  • មានកម្រិតអប់រំអប្បបរមា សញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ

  • មានចំណូលប្រចាំខែអប្បបរមា ចំនួន $៤៥០ (ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធពីការងារ រាប់បញ្ចូលទាំងប្រភពប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗ) 

  • មានអាយុអប្បបរមា ២៤ ឆ្នាំ​

  • មានការប្ដេជ្ញាក្នុងការវិនិយោគពេលវេលាពេញម៉ោងសម្រាប់កម្មវិធី 

  • មានមហិច្ឆិតាខ្ពស់ និងចេះជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯង

  • មានភាពចាស់ទុំ និងអត្តចរិករួសរាយរាក់ទាក់

  • មានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួន