ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close
Couple jogging in the park

ស្វែងយល់លម្អិតអំពីខ្លួនអ្នក ជាមួយ Pulse

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទំនើបដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដែលយល់ច្បាស់ពីអ្នក និងអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសុខភាពរបស់អ្នក។
ទាញយកឥឡូវនេះ

ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង បានកាន់តែប្រសើរ

Health Check
បង្កើតរូបភាពនៃកាយវិភាគសាស្ត្រលក្ខណៈ 3D នៃរាងកាយរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងពីរាងកាយរបស់អ្នកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)
Symptoms Checker
កម្មវិធីឆាតបូតតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) នឹងផ្ដល់ការវិភាគលើស្ថានភាព និងផ្តល់ដំបូន្មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់អ្នក
មុខងារបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ខ្ញុំ
ជួយដល់អតិថិជនរបស់យើងក្នុងការគ្រប់គ្រងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ពួកគេយ៉ាងងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពពីគ្រប់ទីកន្លែង
ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យ

ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យ

ស្វែងរកមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតអ្នកបំផុតតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក

Be Inspired

ត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួបជាមួយជំនួយការសុខភាពអ្នកហើយឬនៅ?

ទាញយកកម្មវិធី Pulse by Prudential
ដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនចាប់ពីថ្ងៃនេះ

 

 

 

Apple និង iPhone គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc ដែលបានចុះឈ្មោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀត។ App Store គឺជាផ្លាកសញ្ញាសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc ដែលបានចុះឈ្មោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀត។ Google Play និងផ្លាកសញ្ញា Google Play គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន Google LLC។

ការរក្សាសិទ្ធ

គោលបំណងនៃសេវាកម្ម PULSE

សុខភាព កាយសម្បទា និងសុខមាលភាព

ព័ត៌មាន មុខងារ លក្ខណៈពិសេស និងសេវាកម្មដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មរបស់ PULSE ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាការផ្ដល់ព័ត៌មាន និងសម្រាប់ការណែនាំទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងកាលៈទេសៈជាក់លាក់របស់អ្នកឡើយ។ ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ PULSE ​យើងមិនមានការធ្វើអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាចាត់ចែង ឬធ្វើជាគ្លីនិក ឬអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនោះទេ ដូច្នេះយើងមិនមានពាក់ព័ន្ធនូវកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ការថែទាំសម្រាប់អ្នកទេ។ លើកលែងតែសេវាកម្ម telemedicine ដែលអ្នកកំពុងពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានការចុះបញ្ជីជាអ្នកជំនាញត្រឹមត្រូវ ឬអ្នកជំនាញទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្សេងទៀត ហើយមិនថាក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយ សេវាកម្ម Pulse គឺមិនមានគោលបំណងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួន ឬវេជ្ជសាស្ត្រ ការប្រឹក្សាយោបល់ ឬការព្យាបាល ហើយក៏មិនមែនជាសេវាថែទាំសុខភាព ឬបម្រើជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែរ។ ។ ប្រសិនបើរោគសញ្ញារបស់អ្នកនៅតែបន្តមាន ផ្លាស់ប្តូរ ឬកាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ ឬអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ ឬអ្នកគិតថាអ្នកមានអាសន្នផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិត អ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាព ឬសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗ។

ការសំរេចចិត្តណាមួយដែលអ្នកធ្វើទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់អ្នក គួរតែត្រូវបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្យជំនាញខាងសុខភាព។ យើងធ្វើការបដិសេធរាល់ការធានាទាំងអស់ទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃការផ្ដល់សេវាកម្មព័ត៌មាន ឬការពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ដោយ PULSE ហើយអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវនូវរាល់ហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលសេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយដៃគូរបស់ Pulse រឺអ្នកជំនាញខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ឬអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតដោយផ្ទាល់ដល់អ្នក សេវាកម្មនោះត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ និងសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់ដៃគូរបស់ Pulse។

បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)
សេវាកម្មរបស់ Pulse ត្រូវបានបើកឱ្យដំណើរការបានកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ហើយ បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) កំពុងសិក្សា និងកែលម្អឥតឈប់ឈរ។ លទ្ធផលដែលទទួលបានពីសេវាកម្មបែបនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ មិនមែនដំណើរការដោយមនុស្ស ហើយក៏មិនត្រូវគ្នាទៅនឹងកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់នោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) មិនបានផ្តល់ចម្លើយសមស្រប ឬមិនត្រឹមត្រូវទេ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យធ្វើការផ្តល់យោបល់មកកាន់យើង ដើម្បីជួយយើងក្នុងការធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) នេះបានកាន់តែប្រសើរឡើង។
ការពឹងផ្អែកលើព័ត៌មាន
ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នក សេវាកម្មរបស់ Pulse អាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលទទួលបានពីភាគីទីបី ដែលយើងអាចនឹងមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ ឬភាពពេញលេញ។ អ្នកគួរតែស្វែងរកដំបូន្មានពីបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពសមស្របមុនពេលធ្វើសកម្មភាពលើការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ឬសេវាកម្មណាមួយដែលអាចរកបានតាមរយៈសេវាកម្មរបស់ Pulse។

គេហទំព័រនិងឧបករណ៍ភាគីទីបី
កម្មវិធី Pulse អាចផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវនូវរាល់ហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីណាមួយ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការពិនិត្យ ឬវាយតម្លៃមាតិកា រឺភាពត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី ហើយក៏មិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីឡើយ។ កន្លែងដែលអ្នកភ្ជាប់ ឬធ្វើសមកាលកម្មកម្មវិធីរបស់ Pulse ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មកម្មវិធីរបស់ Pulse ណាមួយលើឧបករណ៍របស់ភាគីទីបី នោះយើងមិនទទួលខុសត្រូវ ឬពាក់ព័ន្ធ ចំពោះការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ភាគីទីបីបែបនេះទេ ហើយយើងមិនធានាថាឧបករណ៍របស់ភាគីទីបីនឹងដំណើរការ ឬត្រូវគ្នាជាមួយកម្មវិធី Pulse ឬសេវាកម្ម Pulse ឬប្រាកដថាមិនមានកំហុសនោះទេ។ ជាពិសេស យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់កំហុសឆ្គង ការលុបចោល ឬភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យដែលទទួលបានពីឧបករណ៍របស់ភាគីទីបី ឬទិន្នន័យ ឬលទ្ធផលដែលបានបង្កើតផ្អែកលើទិន្នន័យដែលទទួលបានពីឧបករណ៍ភាគីទីបីឡើយ ដែលនេះរួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍ទាំងឡាយណាដែល PulseCo ឬអង្គភាពក្នុងស្រុក Pru Local Entity អាចផ្តល់ជូនអ្នកជាគំរូ អំណោយសម្រាប់ប្រើសាកល្បង ឬជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្ម Pulse ឬផលិតផល ឬសេវាធានារ៉ាប់រងរបស់អង្គភាពក្នុងស្រុក Pru Local Entity។

ខ និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ | គោលការណ៍ព័ត៌មានឯកជន