ភាសាខ្មែរ
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
special offer

ទទួលយកការការពារ ជាមួយការផ្ដល់ជូនពិសេសពីព្រូដិនសល

ការពារសុភមង្គលជីវិត ជាមួយព្រូដិនសល

នាឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី ១៧៥ឆ្នាំ នៃប្រវត្តិសាស្រ្តទូទាំងពិភពលោក និង ១០ឆ្នាំនៅកម្ពុជា  នៃការការពារសុភមង្គលជីវិត។ 

 

ដើម្បីអបអរសាទរឱកាសពិសេសនេះ ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល មានការផ្ដល់ជូនរង្វាន់ជាច្រើនជូនដល់អតិថិជនដែលបានទទួលការការពារជាមួយនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ ព្រូដិនសល ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣។ ដូច្នេះមិនថាអ្នកចង់ការពារគ្រួសាររបស់អ្នក ឬខ្លួនអ្នកផ្ទាល់នោះទេ សូមធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត របស់យើងឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសទាំងនេះ។

កាដូជាច្រើនកំពុងរង់ចាំលោកអ្នក

ម៉ូតូហុងដា Scoopy
ទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max
ទូរទស្សន៍ Samsung TV 75"
ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung Front loading washing machine 10.5kg

ម៉ាស៊ីនបំពងខ្យល់ LocknLock Air fryer Oven 10L
ម៉ាស៊ីនគាបទឹកផ្លែឈើ Phillip Juice Extractor
កំសៀវអគ្គិសនី LocknLock 1.7L

ខ និង លក្ខខណ្ឌ

សុពលភាពនៃការផ្ដល់ជូនពិសេស
  1. ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះគឺសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីដែលបានចេញជូនអតិថិជនចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣។
  2. ការផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែការបង់ប្រាក់បុព្វលាភរបៀបប្រចាំឆ្នាំ និងឆមាស ប៉ុណ្ណោះ។
  3. រង្វាន់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនបន្ទាប់ពីរយៈពេលពិចារណា ២១ ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបានចេញជូនអតិថិជន។
  4. រង្វាន់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើចំនួន APE (បុព្វលាភប្រចាំឆ្នាំ) ដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល។
  5. រង្វាន់មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬវត្ថុផ្សេងៗបានទេ។
  6. ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃរង្វាន់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើ APE (បុព្វលាភប្រចាំឆ្នាំ) យោងទៅតាមរង្វាន់ដែលមាននៅក្នុងស្តុក។ 
  7. ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ លុបចោល ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌនានាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។