ភាសាខ្មែរ
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា

មានចម្ងល់ ឬមតិយោបល់?

សូមបំពេញទម្រង់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកវិញឆាប់ៗនេះ
* តម្រូវឱ្យបំពេញជាចាំបាច់
* តម្រូវឱ្យបំពេញជាចាំបាច់

តើអ្នកគឺជាម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ព្រូដិនសលកម្ពុជាដែរឬទេ?

តើអ្នកគឺជាម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ព្រូដិនសលកម្ពុជាដែរឬទេ?

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក

តើអ្នកចម្ងល់ ឬមតិយោបល់ទាក់ទងអំពីអ្វីដែរ?

ខ្ញុំបានអាន ហើយបានយល់ និងផ្តល់ការយល់ព្រមចំពោះក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា ក្នុងការប្រមូល ប្រើប្រាស់និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ និង សេចក្តីប្រកាសលើសិទ្ធិឯកជនរបស់ព្រូដិនសល។

មានចម្ងល់ ឬមតិយោបល់?

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំជួយអ្នកនៅទីនេះ
ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំឥឡូវនេះ

ផ្នែកសេវាអតិថិជន

០២៣ ៩៦៤ ២២២

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ: ម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៥:៣០ ល្ងាច  (លើកលែងថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងៗ) 

ឆាតជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ

អុីម៉ែល

info@prudential.com.kh

ឥតគិតថ្លៃ

១៨០០-២១២ ២២៣

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ: ម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៥:៣០ ល្ងាច  (លើកលែងថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងៗ) 

 អាសយដ្ធានប្រអប់សំបុត្រ: 

អគារវីត្រាស់ថាវវើរ៍ ជាន់ផ្ទាល់ដី, #២៤ ផ្លូវលេខ ១៦៩ (មហាវិថីឆេកូស្លូវ៉ាគី) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៤១៧  
សម្រាប់ការដាក់លិខិតស្នើសុំសេវាបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ការដាក់ពាក្យទាមទារសំណង និងការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈសែក
ទូរសារ: +៨៥៥ ២៣ ៩៦៤ ១១១ 

 

តើអ្នកស្វែងរកយើងខ្ញុំនៅឯណា?
មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាអតិថិជន
  • មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាអតិថិជន
ការិយាល័យកណ្ដាល
  • ការិយាល័យកណ្ដាល
ការិយាល័យសាខា
  • សាខាខេត្តបាត់ដំបង
  • សាខាខេត្តសៀមរាប
  • សាខាខេត្តក្រចេះ