ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

The Westline School

ការអប់រំឈានមុខគេ, ការអភិវឌ្ឍគំនិត
The Westline School

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% លើថ្លៃសិក្សា

 

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:

(+855) 92 888 499 

E-mail: info@westlineschool.org 

ទីតាំង របស់យើង
The Westline School
  • Santhormok Branch
  • Toul Tompoung Branch
  • Chbar Ampov Branch
  • Toul Svay Prey Branch
  • Phsar Touch Branch
  • Daun Penh Branch
  • Chamkar Doung Branch
  • Phnom Penh Thmei Branch
  • Prek Leab Branch
  • Chamkar Samraong Branch