ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

Monument Book

Monument Book ក្នុងនៅប្រទេសកម្ពុជា មានភាពល្បីល្បាញដោយសារការជ្រើសរើសសៀវភៅអន្តរជាតិ យ៉ាងទូលំទូលាយ របស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេស ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់នូវភាសាផ្សេងៗគ្នាផងដែរ។ Monument Book មានស្តុកទុកនូវសៀវភៅជាច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបាន ជាពិសេសប្រវត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការគូសបញ្ជាក់លើប្រាសាទអង្គរ និងព្រះរាជាណាចក្រ ខ្មែរក៏ដូចជាសោកនាដកម្ម នៃសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរ។
Monument Book

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone: (+855) 17 899 599 

E-mail: storemanager@monument-books.com

ទីតាំង របស់យើង
Monument Book
  • Monument Book