ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

Meta Children's Eye Clinic

គ្លីនិក Meta Eye Clinic គឺជាគ្លីនិកភ្នែកកុមារដំបូងគេ និងឈានមុខគេនៅកម្ពុជា។ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសុខភាពភ្នែកយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ទារក កុមារតូចៗនិងមនុស្សពេញវ័យ។ សេវាសុខភាពភ្នែក នៅគ្លីនិកភ្នែករបស់ Meta Children រួមមានការបង្ការសុខភាពភ្នែក ការពិនិត្យ ការព្យាបាល ការវះកាត់ និងការស្តារឡើងវិញ។ យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិជ្ជាជីវៈ ថ្លៃថ្នូរ សេចក្តីអាណិតអាសូរ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអាជីព។
Meta Children's Eye Clinic

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% លើការពិគ្រោះយោបល់, កញ្ចក់វ៉ែនតា​ & ការវះកាត់

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:

(+855) 69 285 888
(+855) 69 203 888

E-mail: reservation@memoirepalace.com 

ទីតាំង របស់យើង
Meta Children's Eye Clinic
  • Meta Children's Eye Clinic