ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

MOO BBQ and Hotpot

MOO គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ BBQ grill និង ចានក្តៅ ដែលជាអាហារដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិ។ ចាប់ផ្តើមដោយ អាហារសម្រនដុតអាំង មួយចំនួន មុនពេលចាប់ផ្តើម នៅលើឆ្នាំង BBQ របស់ អ្នក ។ នៅពេលអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីចាប់ផ្តើមទទួលទានរបបអាហារចិញ្ចឹមដ៏ល្អ រៀបចំខ្លួនអ្នកនៅលើការជ្រើសរើសសាច់ដូចជាសាច់គោ មាន់ និងសាច់ជ្រូក បន្លែ និងផ្នែកផ្សេងទៀតដូចជាស៊ុតនិងអាហារសមុទ្រជាដើម៕
MOO BBQ and Hotpot

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% 

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:(+855) 63 961 559

E-mail: info@thetwiztz.com

ទីតាំង របស់យើង
MOO BBQ and Hotpot
  • MOO BBQ and Hotpot