ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែកអន្តរជាតិភ្នំពេញ ហួរសេង

មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែកអន្តរជាតិភ្នំពេញ ហួរសេង មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងកោះពេជ្ររាជធានី ភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលមានផ្ទៃដីអគារ ជិត៣០០០ ម៉ែត្រការ៉េ។ មន្ទីរពេទ្យ មានបច្ចេកវិទ្យា វេជ្ជសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលមានឧបករណ៍ ព្យាបាលខ្ពស់បំផុត និងសេវាព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា។ ហើយប្តេជ្ញាចិត្តក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យភ្នែកដ៏ល្អ បំផុតនៅកម្ពុជា និង ក្នុង តំបន់អាស៊ី អាគ្នេយ៍។ មជ្ឈមណ្ឌល នេះ នឹងមានវេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ល្បីល្បាញបំផុតក្នុងពិភពលោក ដើម្បីផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រទៅលើជំងឺជាច្រើនមុខ។
HOUSHENG Phnom Penh Eye Clinic

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:

(+855) 23 90 20 10
(+855) 89 638 638

E-mail: infohousheng@gmail.com.kh

ទីតាំង របស់យើង
មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែកអន្តរជាតិភ្នំពេញ ហួរសេង
  • មជ្ឈមណ្ឌលភ្នែកអន្តរជាតិភ្នំពេញ ហួរសេង