ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

Banana Tree Restaurant

បរិភោគអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ នៅភោជនីយដ្ឋាន Banana Tree អនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអ្នករីករាយ នឹងការផ្លក់អាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បែបខ្មែរ និងបរទេស។ យើងនែនាំឲ្យលោកអ្នកសាកល្បង បែបទំនៀមទម្លាប់ម្ហូបខ្មែរមួយចំនួន រៀបចំដោយ ចុងភៅក្នុងស្រុកយើង ដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងចំណាន។ ម៉ឺនុយ របស់យើង មានបំណងចង់ឲ្យលោកអ្នករីករាយ ជាមួយការបរិភោគអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់ម៉ាត់តែម្តង ។ ភ្ញៀវ ដែលមានបំណងចង់ចេញ ទៅទទួលទានអាហារ ដ៏ល្អមួយចំនួនទៀតក្នុងក្រុងភ្នំពេញ សូមស្នើសុំបុគ្គលិករបស់យើងនូវការណែនាំជាពិសេស ហើយយើង នឹងរីករាយក្នុងការរៀបចំយានជំនិះដើម្បីឲ្យអ្នកទៅដល់ទីនោះ។
Banana Tree Restaurant

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% 

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone:

(+855) 23 222 264 
(+855) 78 666 345 

E-mail: relax@larosesuites.com 

ទីតាំង របស់យើង
Banana Tree Restaurant
  • Banana Tree Restaurant