ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close

Angkor Wildlife and Aquarium

ការតាំងពិព័រណ៍ត្រីរស់ក្នុងទឹកពិតៗ លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក ដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជា ដែលមានប្រភេទ ត្រីទឹកសាប មានក្នុងតំបន់ ប្រទេស កម្ពុជា ថៃ វៀតណាម និង តំបន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ការតាំងពិព័រណ៍សត្វនៅខាងក្រៅក្នុងសួនមានដូចជា ខ្លា ក្រពើ និងសត្វជាច្រើនទៀតផងដែរ។ យើងខ្ញុំក៏មានសកម្មភាពបន្ថែមដូចជា ផ្សារអណ្តែតទឹក ភោជនីយដ្ឋាន កាហ្វេ និងហាងលក់គ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍ជាដើម។
Angkor Wildlife and Aquarium

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% 

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone: (+855) 81 502 555

E-mail: contact@awa-sr.com

ទីតាំង របស់យើង
Angkor Wildlife and Aquarium
  • Angkor Wildlife and Aquarium