ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close
SMO

សេវាប្រឹក្សាយោបល់ វេជ្ជសាស្ត្រទីពីរ

ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល បានធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Across Asia Assist (AAA) ដើម្បីផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្រ្ដទីពីរ (Second Medical Opinion) ជូនដល់អតិថិជន PRUសុខភាពខ្ញុំ។ យើងដឹងថាសុខភាពគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះលោកអ្នក ដូច្នេះហើយ​បានជា ព្រូដិនសល បាននាំមកជូនលោកអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមមួយនេះ​ដើម្បីអោយលោកអ្នកទទួលបានការការពារសុខភាពកាន់តែប្រសើរជាងមុន។

ចំពោះអតិថិជន PRUសុខភាពខ្ញុំ លោកអ្នកអាចទទួលបានសេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២ ដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលជាការផ្តល់ទំនុកចិត្ត និង សន្តិភាពផ្លូវចិត្ត ក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នក។​​លោកអ្នកនឹងទទួលបានសេវាប្រឹក្សាពីមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត និង វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសកល ដែលពួកគាត់នឹងធ្វើការពិនិត្យមើលរបាយការណ៏នៃរោគវិនិច្ឆ័យ និងវិធីព្យាបាល របស់វេជ្ជបណ្ឌិតមុន រួចផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២ ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ជូនលោកអ្នក

SMO

អ្វីទៅជា សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២?

ផ្តល់ទំនុកចិត្ត និង សន្តិភាពផ្លូវចិត្ត ក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ​!

ជំហានសាមញ្ញទាំង ៤ ដើម្បីទទួលបាន សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២​

ខ និង លក្ខខណ្ឌ

ករណីលើកលែង

មិនមានសិទិ្ធទទួលបានសេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២

ស្ថានភាពត្រូវការការព្យាបាលបន្ទាន់ ឬ មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ជីវិត

ការសម្រាកព្យាបាលក្នុងបន្ទាប់សង្រ្គោះបន្ទាន់ ការសន្លប់មិនដឹងខ្លួន   

ជំងឺធម្មតាដូចជាជំងឺគ្រុនក្តៅ ផ្តាសាយ របួសបន្ទាប់បន្សំ ។ល។

ជំងឺ ឬ រោគសញ្ញាដែលមិនមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីគ្រូពេទ្យជាមុន

ជំងឺ ឬ រោគសញ្ញា​ស្ថិតនៅក្រោមករណីមិនធានានៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ផលិតផល PRUសុខភាពខ្ញុំ

1. ស្ថានភាព ឬ ជំងឺមានពីមុនស្រាប់

2. ជំងឺ ឬ រោគសញ្ញាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលរង់ចាំ

3. ការព្យាបាលទៅលេីភាពមិនប្រក្រតីពីកំណេីត

4. ការមានគភ៌ ឬ ផលវិបាកនៃការមានគភ៌ ក្រៅពីស្ថានភាពជាក់លាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

5. ការព្យាបាលទៅលេីអសមត្ថភាពផ្លូវភេទ ឬ ការគ្មានកូន

6. ការព្យាបាលបែបឯកជន ជំងឺអេដស៍ ឬ មេរោគ HIV ជំងឺទាក់ទងនឹងជំងឺអេដស៍ និងជំងឺឆ្លងណាមួយដែលតម្រូវដោយច្បាប់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ

7. ជំងឺវិកលចរិក ជំងឺផ្លូវចិត្ត ឬ ជំងឺខ្លាច

8. ការរងរបួសដែលមកពីការចូលរួមសកម្មភាពដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់

9. ការប៉ុនប៉ងធ្វេីអត្តឃាត ការធ្វេីអត្តឃាត ឬ ធ្វេីឲ្យរបួសខ្លួនឯង

10. ការប្រព្រឹត្ត ឬ ការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តនូវបទល្មេីសព្រហ្មទណ្ឌ

11. ការព្យាបាលពីអ្នកអនុវត្តវេជ្ជសាស្ត្រដែលជាសាច់ញាតិ

12. សង្គ្រាម ការរំលោភបំពាន ការបំលែងកាំរស្មី ភេរវកម្ម

13. ការព្យាបាលដែលមិនមានភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ (រួមបញ្ចូលការពិនិត្យកាយសម្បទាជាប្រចាំ ការព្យាបាលទាក់ទងនឹងការគ្មានកូន ការវះកាត់កែសម្ផស្ស ការព្យាបាលមាត់ធ្មេញ ការចាក់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ជាដេីម)

14. ការធ្វេីដំណេីរតាមផ្លូវអាកាសជាលក្ខណៈឯកជន ដែលមិនមែនជាអ្នកដំណេីរដែលត្រូវបង់ប្រាក់ថ្លៃធ្វេីដំណេីរ

 

សូមអានឯកសារបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតចំពោះករណីមិនធានា។

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

អ្វីជាសេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២?

សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២  ជាសេវាឥតគិតថ្លៃ ដែលក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជន PRUសុខភាពខ្ញុំ។  ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល បានសហការជាមួយ Across Asia Assist (AAA)  ដែលជាធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត និង ពេទ្យជំនាញដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនៅលើពិភពលោក។ 

ក្រោមសេវាកម្មនេះ របាយការណ៍រោគវិនិច្ឆ័យ និង វិធីព្យាបាល របស់គ្រូពេទ្យមុននឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយ មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត និង គ្រូពេទ្យប្រកបដោយជំនាញ និង មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ។

តើអ្នកណាមានសិទិ្ធអាចទទួលបានសេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២?

អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង PRUសុខភាពខ្ញុំ ដែលកំពុងមានសុពលភាពនូវគម្រោងណាមួយក៏បាន ហើយស្ថានភាពជំងឺ ឬ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមិនត្រូវនៅក្នុងករណីលើកលែងដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅខាងក្រោមនោះឡើយ។

តើគ្រូពេទ្យគឺជាអ្នកណា?

គ្រូពេទ្យជំនាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានចុះបញ្ចី និង មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ ជាអ្នកដែលនឹងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក។

តើរបាយការណ៍វេជ្ចសាស្រ្តទី ២ នឹងផ្តល់ជូននៅពេលណា?

ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តចាំបាច់ទាំងអស់ត្រូវបានទទួលពីអតិថិជន។

តើអ្នកអាចស្នើសុំសេវាប្រកឹ្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២​ បានប៉ុន្មានដង?

អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាចស្នើសុំសេវាប្រកឹ្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២​ បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្ថានភាពជំងឺមួយ ប៉ុន្តែអាចស្នើសុំសេវាប្រកឹ្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២​ សម្រាប់ស្ថានភាពជំងឺផ្សេងទៀត។

តើអ្នកត្រូវផ្តល់អ្វីខ្លះ ដើម្បីទទួលបានសេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្រ្តទី ២?

វាមានចាំបាច់ណាស់សម្រាប់អ្នក ក្នុងការរៀបចំឯកសារពាក់ពន្ធ័ទាំងអស់ដែលបានពីការពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយអ្នកប្រឹក្សា ឬគ្រូពេទ្យព្យាបាល។ ទាំងនេះរួមមានរបាយការណ៍វះកាត់ របាយការណ៍ធ្វើកោសល្យវិច័យ និងច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតចេញពីពេទ្យ។​ ចំនុចទីពីរ គឺសុំឱ្យអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ឬគ្រូពេទ្យព្យាបាលរបស់អ្នក សរសេរផែនការព្យាបាលរបស់ពួកគេបានរៀបចំសម្រាប់អ្នក។ 

វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការប្រមូលកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក។ AAA នឹងធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីប្រមូលកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយបញ្ជូនឯកសារទៅកាន់អ្នកឯកទេស។

ការប្រឹក្សាយោបល់តាមទូរស័ព្ទ

បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍វេជ្ចសាស្រ្តទី ២ បានផ្តល់ជូន អតិថិជនអាចស្នើសុំធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់តាមទូរស័ព្ទចំនួន ១ ដង ដើម្បីកាន់តែយល់ច្បាស់ពីរបាយការណ៍វេជ្ចសាស្រ្ត។ អតិថិជនអាចធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់តាមទូរស័ព្ទលើសពី ១ ដង តែរាល់ការចំណាយត្រូវជាបន្ទុករបស់អតិថិជនផ្ទាល់។

តើអ្នកគួរតែធ្វើអ្វី បន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍វេជ្ចសាស្រ្តទី ២?

អ្នកអាចពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ដែលអ្នកទទួលបាន ជាមួយគ្រូពេទ្យព្យាបាលរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍អាចជួយស្វែងរកការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិង/ឬផែនការព្យាបាលថ្មី។ សំខាន់ជាងនេះ វាអាចផ្តល់នូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដល់អ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។

ចុះបើរបាយការណ៍វេជ្ចសាស្រ្តទី ២ ខុសពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលដើម?

អ្នកគួរតែពិភាក្សាលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍ ជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកអាចជ្រើសរើសការប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្រ្ត ពីអ្នកឯកទេសផ្សេង ដើម្បីទទួលបានវិនិច្ឆ័យកាន់តែច្បាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំណាយលើសេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទៀត គឺជាបន្ទុករបស់អតិថិជនផ្ទាល់ ដោយសារលោកអ្នកអាចទទួលបានសេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្រ្តទី ២ បានតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយករណី។

តើការព្យាបាលដែលណែនាំនៅក្នុងរបាយការណ៍វេជ្ចសាស្រ្តទី ២  ស្ថិតក្រោមការចំណាយរបស់កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងដែរឬទេ?

មិនមែនរាល់សេវាកម្ម ការព្យាបាល និងការថែទាំទាំងអស់ដែលត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងរបាយការណ៍វេជ្ចសាស្រ្តទី ២  ត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នកនោះទេ។ អ្នកចាំបាច់គួរតែអាន និងស្វែងយល់ពីករណីមិនធានានៅក្នុងកញ្ចប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។ សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២ គឺជាសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់តែប៉ុណ្ណោះ មិ​នមានការចេញថ្លៃព្យាបាលលើគម្រោងព្យាបាលនោះទេ។

ការរក្សាព័ត៌មានអតិថិជន

រាល់ការឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល និង AAA នឹងត្រូវបានរក្សាយ៉ាងសម្ងាត់។ យើងខ្ញុំ និង AAA នឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់ការពារទិន្នន័យក្នុងការគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្ត និងព័ត៌មានលម្អិតរបស់លោកអ្នក។

ចុះបើអ្នកត្រួវការបាយការណ៍វេជ្ចសាស្រ្តទី ២ ជាបន្ទាន់?

សេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្រ្តទី ២ នេះមិនត្រូវបានបង្កើតទ្បើយដើម្បីដោះស្រាយផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬផ្តល់ការណែនាំលើការព្យាបាលភ្លាមៗនោះទេ។ សម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រលប់មកវិញលើសេវាកម្មនេះ អាចមានរយៈពេល 10 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៏ចាំបាច់ទាំងអស់។ សូមកុំពឹងផ្អែកលើ ការប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ជសាស្រ្តទី ២ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការព្យាបាលបន្ទាន់។

កំណត់ចំណាំ​

យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ខ និង លក្ខខណ្ឌនៃសេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២ នេះ ឬ បញ្ឈប់ការផ្តល់ជូនសេវាប្រឹក្សាយោបល់វេជ្ចសាស្រ្តទី ២ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។