ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close
we do family

ត្រៀមខ្លួនបង្កើតពិភពលោកដ៏រីករាយមួយ

តោះបង្កើត Famvatar ឥឡូវនេះ
for every family, WeDO!
នេះជាពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យ ដែលយើងនឹងរួមគ្នាអបអរដល់ភាពសម្បូរបែបនៃគ្រួសារគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ជាមួយគ្នា! យើងរីករាយនឹងភាពពិសេសខុសគ្នាៗរបស់អ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក ហើយយើងនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឱ្យទទួលជីវិតមួយដែលល្អប្រសើរបំផុត ដោយការពាររាល់តម្រូវការ និងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នក។ យើងនឹងចាប់ផ្តើមនៅទីនេះជាមួយនឹងភាពច្នៃប្រឌិតដោយការបង្កើត Famvatar ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក — នេះជាបទពិសោធន៍បែបឌីជីថលដែលមាននៅតែព្រូដិនសលប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចឱ្យអ្នកបង្កើតរូបអវតាសម្រាប់តំណាងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយអ្នកអាចប្រើជាស្ទីគ័រសម្រាប់ការជជែកកម្សាន្ត ដើម្បីបង្កើនភាពរីករាយ។

យើងពិតជារំភើបសម្រាប់ដំណើររបស់យើងក្នុងការអបអរដល់គ្រួសារគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ ដោយយើងនឹងរួមគ្នាជាមួយអ្នកដើម្បីបង្កើតពិភពលោកដ៏រីករាយមួយ #MadeForEveryFamily។
Step 1

រីករាយក្នុងការជជែកកម្សាន្តជាមួយគ្រួសាររាល់ថ្ងៃ
ដោយមានស្ទីគ័រ
Famvatar
របស់អ្នក

បង្កើត Famvatar ឥឡូវនេះ ហើយទាញយកស្ទីគ័ររបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើឱ្យការជជែកកម្សាន្តកាន់តែរីករាយ
ស្វែងយល់បន្ថែម

បង្កើត Famvatar
របស់អ្នក តាម ៣ជំហាន ងាយៗ

Step 1

ជំហានទី ១: ដាក់បញ្ចូលរូបថតគ្រួសាររបស់អ្នក

ជ្រើសរើសរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នក ហើយបើថតរូបស៊ែលហ្វី កុំភ្លេចញញឹមផងណា!
តោះបង្កើត Famvatar ឥឡូវនេ
Step 2

ជំហានទី ២: តុបតែង Famvatar
ឱ្យស្អាត

រីករាយ និងច្នៃ Famvatar របស់អ្នកឱ្យពិសេសប្លែក!
Step 3

ជំហានទី ៣: ទុកបង្ហាញមិត្តភក្ដិ ឬ
គ្រួសារ

តោះ ទាញយក Famvatar ស្ទីគ័រឡូយៗ មានទាំងហ្វ្រី មានទាំងស្ទីកគ័រពិសេស ទុកប្រើពេលឆាត ហើយកុំភ្លេចណែនាំអ្នកគ្រប់គ្នាឱ្យចូលរួមសប្បាយជាមួយគ្នាផងណា!
សាកល្បងឥឡូវនេះ