ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
close
Lucky Red Pockets for Chinese New Year

ព្រូដិនសល អាំងប៉ាវ លាភសំណាង

អាំងប៉ាវ លាភសំណាង ចែកអាំងប៉ាវក្នុងឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិ​ន

ព្រូដិនសលកម្ពុជា សូមជូនពរអតិថិជនគ្រប់រូបនាឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន អោយរកទទួលទានមានបាន និងសុខសប្បាយ។

ដើម្បីចូលរួមអបអរឱកាសនេះ យើងខ្ញុំមានការផ្តល់ជូនអាំងប៉ាវ លាភសំណាងទៅដល់អតិថិជនជាច្រើនរូបនៅក្នុងឆ្នាំរោងនេះផងដែរ!

ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះ?

វិធីចូលរួមងាយៗ

1. ចុះឈ្មោះលោកអ្នកតាមតំណរភ្ជាប់ (https://bit.ly/CNY_Register_form) ដើម្បីចាប់ឆ្នោតឈ្នះអាំងប៉ាវ

2.​ Mention មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក 3នាក់ និង Comment សារជូនពរឆ្នាំថ្មី នៅក្នុង Facebook ផេករបស់ ព្រូដិនសលកម្ពុជា

3. Share ផុសនេះជាសាធារណៈជាមួយនឹង hashtag #RedPocket #LunarNewYear2024


*អ្នកចូលរួមទាំងអស់នឹងត្រូវបានធ្វើការបង្វិលកងជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះជាច្រើននាក់

*យើងខ្ញុំនឹងប្រកាសអ្នកឈ្នះនៅថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024

*កម្មវិធីចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 29 មករា ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024

*លក្ខខណ្ឌនានាត្រូវបានអនុវត្ត