ភាសាខ្មែរ
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា
reward

ទទួលយកការការពារ និងរង្វាន់ ពីព្រូដិនសល​

ការពារអ្នក និងគ្រួសារ ជាមួយព្រូដិនសល

ព្រូដិនសល ផ្ដល់ការការពារ និងរង្វាន់ជូនចំពោះគ្រួសារកម្ពុជាទាំងអស់!

 

ការការពារអនាគតរបស់គ្រួសារអ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ជាមួយនឹងធានារ៉ាប់រង ព្រូដិនសល អ្នកនិងគ្រួសារអ្នក នឹងទទួលបានការការពារយ៉ាងពេញលេញ និងពោរពេញទៅដោយទំនុកចិត្ត។​ ជាពិសេស ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល ក៏បានរៀបចំផ្តល់រង្វាន់ជាច្រើនជូនដល់អតិថិជនដែលទទួលយកការការពារជាមួយនឹងផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ ព្រូដិនសល ផងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលយើងខ្ញុំអាចជួយអ្នកក្នុងការការពារហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារអ្នក សូមចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាជាមួយពួកយើងនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុក Prudential Cambodia ឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ ០២៣ ៩៦៤ ២២២ / ១៨០០២១២២២៣

រង្វាន់ជាច្រើន កំពុងរង់ចាំលោកអ្នក

ម៉ូតូហុងដា Scoopy
ទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max
ទូរទស្សន៍ Samsung TV 75" AU7700 UHD 4K
ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung Front loading washing machine 10.5kg

ម៉ាស៊ីនបំពងខ្យល់ LocknLock Air fryer Oven 10L
ម៉ាស៊ីនគាបទឹកផ្លែឈើ Phillip Juice Extractor
កំសៀវទឹកអគ្គីសនី LocknLock Electri Kettle 1.7L

ខ និង លក្ខខណ្ឌ

សុពលភាពនៃការផ្ដល់ជូនពិសេស
  1. ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះគឺសម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មីដែលបានចេញជូនអតិថិជនចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមថុនា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែម់ិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣។
  2. ការផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែការបង់ប្រាក់បុព្វលាភរបៀបប្រចាំឆ្នាំ និងឆមាស ប៉ុណ្ណោះ។
  3. រង្វាន់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនបន្ទាប់ពីរយៈពេលពិចារណា ២១ ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបានចេញជូនអតិថិជន។
  4. រង្វាន់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើចំនួន APE (បុព្វលាភប្រចាំឆ្នាំ) ដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល។
  5. រង្វាន់មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬវត្ថុផ្សេងៗបានទេ។
  6. ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃរង្វាន់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើ APE (បុព្វលាភប្រចាំឆ្នាំ) យោងទៅតាមរង្វាន់ដែលមាននៅក្នុងស្តុក។ 
  7. ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ លុបចោល ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌនានាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។