សេវាផ្នែកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាដំណោះស្រាយការការពារហិរញ្ញវត្ថុដ៏យូរអង្វែងមួយ ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងទាន់ពេលវេលា ដើម្បីធានានូវអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវផ្តល់ដល់អ្នក និងក្រុមគ្រួសារ។ ការមិនបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាចបណ្តាលឲ្យបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់អ្នកអស់សុពលភាពជាបណ្តោះអាសន្ន ហើយអ្នកអាចនឹងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងទាំងអស់។ ការស្នើសុំបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឲ្យបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់អ្នកមានសុពលភាពឡើងវិញ។ ការទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតថ្មី ដើម្បីជំនួសបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលអស់សុពលភាពជាបណ្តោះអាសន្ន គឺមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនោះឡើយ និងមិនមែនជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកនោះទេ ព្រោះទី១៖ អ្នកនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃហានិភ័យឡើងវិញ ហើយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអាយុជីវិតថ្មីរបស់អ្នកអាចនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងតិចជាងមុន សម្រាប់ការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតម្លៃដដែល ឬអាចនឹងតម្រូវឲ្យបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុន សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងដដែល និងទី២៖ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចជាវផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដូចគ្នានេះទេ ប្រសិនបើការចែកចាយផលិតផលនេះត្រូវបានផ្អាក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ 1800-212223 (ឥតគិតថ្លៃ) ឬ 023 964 222 ។

របៀបដាក់សំណើសុំផ្លាស់ប្តូរ

 • សូមមកទទួលបែបបទសំណើសុំផ្លាស់ប្តូរពីទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ(FC) របស់អ្នកនៅតាមសាខា ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត(LC) របស់អ្នក ឫមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាអតិថិជនរបស់ ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា

 • សូមពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់នូវរាល់ព័ត៌មានដែលបានបំពេញ ហើយហត្ថលេខារបស់អ្នកត្រូវសមស្របដូចនឹងពាក្យស្នើសុំ ឬសំណើសុំប្តូរគំរូហត្ថលេខាចុងក្រោយ។

សូមភ្ជាប់ជាមួយឯកសារយោងនានា ឧទាហរណ៍លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ និងលិខិតពិនិត្យសុខភាពចុងក្រោយបំផុត។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ(FC) ឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត(LC) របស់លោកអ្នកសម្រាប់ឯកសារយោងនានាដែលចាំបាច់ចំពោះការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

 • សូមផ្ញើបែបបទស្នើសុំពេញលេញ និងឯកសារយោងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ(FC) ឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត(LC) ឬមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាអតិថិជនរបស់ ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា

 • សូមទូទាត់បុព្វលាភរ៉ាប់រងដែលចំាបាច់ (ប្រសិនបើមាន) តាមរយៈ៖
  • សេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឬធនាគារផ្សេង*
  • ការផ្ទេរទឹកប្រាក់នៅ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឬធនាគារផ្សេង*
  • ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់នៅ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឬធនាគារផ្សេង*​ ឬមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាអតិថិជនរបស់ ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា
  • ឬការទូទាត់ជាមូលប្បទានបត្រនៅ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឬធនាគារផ្សេង* ឬមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាអតិថិជនរបស់ ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា​។

សូមមេត្តាកំណត់ចំណាំលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងសូមសួររកបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់នៅពេលលោកអ្នកធ្វើការទូទាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។

* ចំណាំ៖ ធនាគារផ្សេងដែលលោកអ្នកអាចទូទាត់បុព្វលាភរ៉ាប់រងរួមមាន៖ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា  ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ធនាគារ ANZ Royal និង ធនាគារ ស្ថាបនា

ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតអំពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

លោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈ

1. ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ(FC) ឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត(LC)

2. ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន: +855(0) 23 964 222/1800​ 21 22 23

3. អុីម៉ែល  ឬ pcla.alteration@prudential.com.kh

4. លោកអ្នកអាចធ្វើការ ស្នើសុំបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនិង ផ្លាស់ប្តូរពត៍មានផ្សេងៗបានដោយគ្រាន់តែទាញយកពាក្យស្នើសុំ​នៅ​​ខាងក្រោមនេះ បន្ទាប់មកសូមថតរូ​បមុខរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណបណ្ណ និង ថតអត្តសញ្ញាណបណ្ណ រួចផ្ញើមកកាន់អ៊ីម៉ែល pcla.alteration@prudential.com.kh

ចំពោះបញ្ហារឺក៏ចំងល់ផ្សេងៗសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់​ Telegram ដែលមានលេខទូរសព្ទ 095 976 222 ​ដែលក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតប ជារៀងរាល់ថ្ងៃ​ និងម៉ោងធ្វើការ​​ (ច័ន្ទ​-សុក្រ ម៉ោង 8ព្រឹក-5:30ល្ងាច)

ទាញយកពាក្យស្នើសុំ

បែបបទប្រកាសសុខភាព ទាញយក
លិខិតជូនដំណឹងពីការបាត់ច្បាប់ដើមនៃវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ទាញយក
សំណើសុំទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងនៅថ្ងៃផុតកំណត់ ទាញយក
សំណើសុំបោះបង់ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ទាញយក
លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្ពឹតតិការណ៍ទាមទារសំណង ទាញយក
សំណណើសុំទាមទារសំណង ទាញយក
សំណើសុំប្តូរគំរូហត្ថលេខា ទាញយក
សំណើសុំផ្លាស់ប្តូរនៃការទូទាត់បុព្វលាភរ៉ាប់រង និងការលុបចោលគម្រោងបន្ថែម ទាញយក
សំណើសុំផ្លាស់ប្តូរវិធីទូទាត់បុព្វលាភរ៉ាប់រង ទាញយក
សំណើសុំព័ត៌មានអតិថិជន ទាញយក
សំណើសុំព័ត៌មានអ្នកទទួលផលធានារ៉ាប់រង ទាញយក
ពាក្យស្នើសុំបន្តសុពលភាពបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឡើងវិញ ទាញយក
ព័ត៌មានអំពីការស្នាក់នៅ និងការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស ទាញយក
សំណើសុំកែប្រែម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ទាញយក
សំណើសុំទាមទារសំណង ទាញយក
លិខិតជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាមទារសំណង ទាញយក

 

Back to Top