ភាសាខ្មែរ
សូមជ្រើសរើសភាសា

ខ និង លក្ខខណ្ឌការចាប់រង្វាន់ផ្សងសំណាង សំរាប់កម្មវិធី រត់ ឫ ដើរជាមួយ ព្រូដិនសលដើម្បីគន្ធបុប្ផា

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម

 • អ្នកចូលរួមគ្រប់សញ្ជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី​ Strava App ជាមួយក្លឹប Run/Walk with Prudential (រត់/ដើរជាមួយព្រូដិនសល) ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១-៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។
 • អ្នក​ចូលរួមមានសិទ្ទិចូលរួមការចាប់រង្វាន់ផ្សងសំណាងនេះបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។
 • អ្នកចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវ រត់/ដើរអោយបាន ១ គីឡូម៉ែត្រ ដែលមានកំណត់ត្រានៅក្នុងក្លឹប “Run-Walk with Prudential” លើកម្មវិធី Strava App​ ។​
 • អ្នកចូលរួមត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- បង្ហោះរូបថត រត់/ដើររបស់អ្នក (ជាបុគ្គល ឬជាក្រុម) ហើយបង្ហោះនៅលើហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក

- និង រូបភាពថតអេក្រង់ (Screenshot) ពីកម្មវិធី Strava ដែលបង្ហាញពីចម្ងាយដែលអ្នកបានរត់ ឬដើរ (យ៉ាងហោចណាស់ ១ គីឡូម៉ែត្រ)

- ដាក់ការបង្ហោះរបស់អ្នកជាសាធារណៈ (Public) និង Tag មិត្តភក្កិក្នុងហ្វេសប៊ុកចំនួន ៣ នាក់ ដោយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យចូលរួមជាមួយអ្នកដែរ

- ភ្ជាប់ជាមួយ hashtag #Movewithheart

 

 ​ពេលវេលានៃការចាប់រង្វាន់

ការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងចំនួន ២ ដង៖

លើកទី១ ប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា​​ ឆ្នាំ២០២១។

លើកទី២ ប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

អ្នកឈ្នះរង្វាន់ ដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវ នឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយចៃដន្យតាមរយៈប្រព័ន្ធចាប់រង្វាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

 

ការបើករង្វាន់

 • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ត្រូវមកបើកយករង្វាន់យ៉ាងយូរ ៦​ (ប្រាំមួយ) ថ្ងៃក្រោយ បន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ទផល នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុក Prudential Cambodia ។
 • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ត្រូវមកទទួលយករង្វាន់ នៅអគារព្រូដិនសល វីត្រាសថោវើ ក្នុងរយៈពេល ៦ ថ្ងៃ ដោយបង្ហាញគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ពួកគាត់ ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថា អ្នកពិតជាអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដមែន។
 • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ដែលមិនបានមកបើករង្វាន់នៅទីតាំង និងក្នុងរយៈពេលដែលបានដែលបានកំណត់ អ្នករៀបចំកម្មវិធី សូមរក្សាសិទ្ធិដកហូតរង្វាន់ដោយគ្មានសំណងណាមួយឡើយ។
 • អ្នកឈ្នះរង្វាន់អាចតែងតាំងអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីមកទទួលរង្វាន់ជំនួសខ្លួន ដោយមាន ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឈ្នះ។
 • អ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ខ និងលក្ខខណ្ឌ ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពី​អ្នកចូលរួម និងផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរនេះជាសាធារណៈតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុក។
 • រូបថតអ្នកឈ្នះនិងត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប់រង្វាន់នេះតែប៉ុណ្ណោះ។

 

ចំណាំ៖

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

បុគ្គលិក/ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនព្រួដិលសលទាំងអស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។

 

សេចក្ដីបញ្ជាក់៖

 • ព្រូដិនសលកម្ពុជា នឹងមិនចូលរួមក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យណាមួយ(ក្រៅពីគោលបំណងយកមកចាប់រង្វាន់)ពីអ្នកចូលរួមសម្រាប់កម្មវិធីនេះឡើយ។
 • ទិន្នន័យរបស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវបានទាញយកនិងរក្សាទុកដោយកម្មវិធីឈ្មោះ Strava អ្នកចូលរួមត្រូវចូលរួមលុះត្រាតែពួកគេយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌជាមុន សម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ។
 • ឈ្មោះព្រូដិនសលត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែឈ្មោះក្លឹបប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកចូលរួមត្រូវយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌ មុនពេលប្រើកម្មវិធី ដូច្នេះប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយលើការលេចធ្លាយទិន្នន័យ ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះឯកជនភាពទិន្នន័យនេះទេ។

 

 

TERMS AND CONDITIONS OF THE LUCKY DRAW FOR RUN/WALK WITH PRUDENTIAL FOR KANTHA BOPHA

LUCKY DRAW ELIGIBILITY 

 • All participants of all nationalities, residing in Cambodia, who have joined the Run-Walk with Prudential club on Strava from 01-31 Oct 2021.
 • Only one entry per individual is permitted.
 • A participant must have completed a minimum of 1km of running/walking (single or multiple activities) recorded in the “Run-Walk with Prudential” club on Strava.
 • Participants must follow the criteria below:

- Post your running/walking photos (Individual or group) .

- and the screenshot of your Strava run or walk activity record (with at least 1Km)

- Put your post as public and tag at least 3 Facebook friends to do the same.

- Use the following hashtags in your post caption: #Movewithheart

 

LUCKY DRAW TIMELINE

The draw will be conducted 2 times:

 • on 21 Oct 2021
 • on 01 Nov 2021

The winners who completed  all criteria set above will be selected randomly through computerized system.

 

PRIZE REDEEMING

 • The Prize winner must redeem the prize within 6 (six) days after winners announcement date on Prudential Cambodia’s Facebook page.
 • Winner must collect the lucky-draw prize at Prudential V-Trust Tower within 6 days by showing their FB profile with telephone number for verification purpose.
 • For those winners who do not collect their prizes at the redemption location and within the period stated on the redemption note, the Organizer reserves the rights to forfeit the prize without any compensation.
 • The Winner might appoint someone to collect the prize on his/her behalf with winner Facebook profile and telephone number.
 • Prudential reserves the right to change the terms and conditions without prior notice and inform to the public via Facebook post upon change.
 • The winner photos will be used for Facebook announcement and will be contacted for collecting the winning lucky draw only.

 

Note: Other T&C applied.

Prudential staff/agent is not allowed to this lucky draw.

 

Disclaimer:

Prudential Cambodia will not be involved in any data collection from participants for this project.

All participants’ data are captured and stored by Third Party App Strava. Participants need to join only if they agree to T&C for use of this app.

Prudential name is used for the club name only. Participants need to agree on T&C before using the app, so if any problem on data leakage, Prudential has no responsibility to this data privacy.