ផលិតផល

engagement-ribbon-product-landing-640x480

យើងប្តេជ្ញាធានាឲ្យបាននូវសេចក្តីតម្រូវការរបស់លោកអ្នក និងកសាងអនាគតជាមួយលោកអ្នក។ ការស្វែងរកយ៉ាងទូលំទូលាយនៃការសន្សំ, ការចូលនិវត្តន៍ និងផែនការការពារសម្រាប់លោកអ្នក នឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម
engagement-ribbon-our-company-640x480

អំពីយើង

ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល (ខេមបូឌា) ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ម.ក ហៅកាត់ថា ព្រូដិនសលកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣។

ស្វែងយល់បន្ថែម
Back to Top