ភាសាខ្មែរ
សូមជ្រើសរើសភាសា
Couple looking at laptop happily

LoanAssure

ជាវផលិតផលនេះបើលោកអ្នកមានកម្ចី ដើម្បីធានាថាគ្រួសារអ្នកមានអ្នកទូទាត់សងបំណុលជំនួស ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ចំណូលដោយសារគ្រោះអកុសល

ស្វែងយល់បន្ថែម

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិតផល LoanAssure
ផលិតផលដែលធានាបំណុលរបស់អ្នកនឹងមានអ្នកទូទាត់សងជំនួស ព្រោះអ្នកបានបន្សល់ទុកនូវក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារ។

LoanAssure ជាផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលត្រូវជាវ បើលោកអ្នកមានកម្ចី ដើម្បីធានាថាគ្រួសារអ្នកមានអ្នកទូទាត់សងបំណុលជំនួស ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ចំណូលដោយសារគ្រោះអកុសល


អំពីផលិតផល

 

តើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងគួរមានអាយុប៉ុន្មាន នៅពេលចាប់ផ្តើមការការពារក្រោមគម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត?

១៨ ទៅ ៥៧ ​ឆ្នាំ
(គិតត្រឹមថ្ងៃខួបកំណើតចុងក្រោយ)

រយៈពេលនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

៣ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ

តម្លៃចាប់ផ្តើមពី

  • ចាប់ផ្តើមពីតម្លៃ ១៣២ដុល្លារក្នុងមួយខែ

សន្មតថាអ្នកមានអាយុ១៨ឆ្នាំ (ភេទស្រី សុខភាពល្អ និងមិនជក់បារី) ទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ១០០០០ដុល្លារ ដែលមានកាលកំណត់៣ឆ្នាំ 

ចំណាំ: បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតែងតែមានតម្លៃទាបជាង នៅពេលដែលអ្នកនៅក្មេង និងមានសុខភាពល្អ

ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទាបបំផុតដែលអ្នកអាចទិញបាន

១០០០០ ដុល្លារ

ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងខ្ពស់បំផុតដែលអ្នកអាចទិញបាន

ផ្អែកលើការវិភាគនៅក្នុងដំណើរការចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

ជម្រើសក្នុងការបង់ប្រាក់

អ្នកអាចធ្វើការបង់ប្រាក់តាមវិធីណាមួយខាងក្រោម៖

  • សេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ Standing Order (តាមបញ្ជរធនាគារ)

  • សេវាបញ្ជាអចិន្ត្រៃយ៍ Direct Debit

  • កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ធនាគារ (ACLEDA Toan Chet, ABA Mobile Payment, Wing Mobile Payment)

  • សាច់ប្រាក់

ចំនួនដងនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

  • បង់តែម្តងគត់

ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបន្ថែម

គ្មាន
ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបន្ថែមមានតែចំពោះផលិតផលដែលមានការសន្សំរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ ។ 

ការលើកលែងលើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

គ្មាន
ការលើកលែងលើការបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងមានតែចំពោះផលិតផល PRUអនាគតកូនខ្ញុំ និង PRUទ្រព្យខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ ។