ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា និងធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សម្រួលដល់ការបង់បុព្វលាភរបស់អតិថិជន | Prudential Cambodia

ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា និងធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សម្រួលដល់ការបង់បុព្វលាភរបស់អតិថិជន តាមរយៈ អេស៊ីលីដា យូនីធី ទាន់ចិត្ត (ACLEDA Unity ToanChet)

ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា និងធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី  សម្រួលដល់ការបង់បុព្វលាភរបស់អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា និងធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី  សម្រួលដល់ការបង់បុព្វលាភរបស់អតិថិជន

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី (ប្រជា​ធនាគារ​ដែល​លោកអ្នក​ជឿ​ទុក​ចិត្ត) និង ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា ដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា “ក្រោមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ដ”​ បានប្រកាសជាសាធារណៈ​ ស្តីអំពី អតិថិជនអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបាន តាមរយៈ អេស៊ីលីដា យូនីធី ទាន់ចិត្ត “ACLEDA Unity ToanChet”។​

តាមរយៈ អេស៊ីលីដា យូនីធី ទាន់ចិត្ត នេះ អតិថិជន ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា ដែលមានគណនីនៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី អាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរបស់ពួកគាត់បានយ៉ាងរលូន និងឆាប់រហ័ស តាមរយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS  ដែលកម្មវិធីនេះ អាចសន្សំសំចៃពេលវេលា​ និងមិនចាំបាច់ពិបាកធ្វើដំណើរទៅកាន់ធនាគារនោះឡើយ  ហើយព្រមទាំងអាចទូទាត់ប្រាក់បុព្វលាភបានភ្លាមៗ និងងាយស្រួលទៀតផង។​

នាយកប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា លោក David Nutman មានប្រសាសន៍ថា៖ “ការដាក់ឱ្យដំណើរការនូវមធ្យោបាយបង់បុព្វលាភ តាមរយៈ អេស៊ីលីដា យូនីធី ទាន់ចិត្ត “ACLEDA Unity ToanChet” ក្នុងទូរស័ព្ទចល័តនេះ គឺ​សបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា ​ផ្តល់នូវជម្រើស​សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់​ស្របតាមយុគសម័យឌីជីថល ស្របតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យ ​ជាមធ្យោបាយបង់ប្រាក់ដ៏ងាយស្រួល ដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។”

លោកបានមានប្រសាសន៍ជាបន្តទៀតថា៖ “ស្របតាមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយថ្មី​ ​“WeDoInnovat​io​n​” របស់​ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា យើងបានប្តេជ្ញាពង្រឹងសមត្ថភាពនាយុគសម័យទំនើបរបស់យើង ដើម្បីបំពេញឱ្យគ្រប់តាមសេចក្ដីត្រូវការដែលវិវត្តន៍ទៅមុខឥតឈប់ឈររបស់អតិថិជនយើង។  ភាពជាដៃគូដ៏អស្ចារ្យ ជាមួយនឹង ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានជួយឱ្យយើងអាចបន្ថែមកម្មវិធីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត តាមរយៈ ACLEDA Unity ToanChet ទៅក្នុងមធ្យោបាយបង់បុព្វលាភជាច្រើនយ៉ាង  ដែលយើងកំពុងមានសព្វថ្ងៃ ហើយក៏ជួយឱ្យយើងអាចអភិវឌ្ឍន៍ឈានឡើងបានយ៉ាងងាយស្រួល លើការងារផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវបទពិសោធន៍សម័យទំនើបដ៏រលូនផងដែរ។ អស់រយៈពេលជាង ៥ ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែល ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា និង ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់សុវត្ថិភាព ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាការការពារផ្នែកសុខភាព និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពេញលេញ  ជូនដល់អតិថិជនរបស់យើង ដែលមានចំនួនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះ។”

ចាប់តាំងពីដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៣ ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា បានចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងចំនួនជាង​ ១៥ម៉ឺនបណ្ណ  ដែលនេះសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញអំពីការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន លើការបំពេញតាមសេចក្ដីត្រូវការផ្នែកការពាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ  ព្រមទាំងការរក្សាការពារអនាគតរយៈពេលវែងរបស់ពួកគាត់ផងដែរ។ 

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានដាក់ឱ្យដំណើរការប្រតិបត្តិការធនាគារ តាមរយៈ អេស៊ីលីដា យូនីធី ទាន់ចិត្ត “ACLEDA Unity ToanChet”  ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការ​ធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារពាណិជ្ជកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ទូលំទូលាយ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានអតិថិជនជាង ២លាន៥សែននាក់ និងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន ៥ពាន់៧រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បើគិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានមានប្រសាសន៍ថា អេស៊ីលីដា យូនីធី ទាន់ចិត្ត “ACLEDA Unity ToanChet” ជាជម្រើសដ៏ល្អក្នុងការបម្រើដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា ក្នុង​គោលដៅបម្រើ​អតិថិជន​គោល​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និង​មាន​ឧត្តមភាពខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​​ប្រជែង​។ 

ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា មានទំនុកចិត្តថា ការងាកមកប្រើមធ្យោបាយទូទាត់ទំនើបបែបថ្មី ដោយមិនចាំបាច់ប្រើក្រដាសនេះ  នឹងក្លាយជាស្តង់ដាររួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយវាក៏នឹងផ្ដល់អំណោយផលដ៏ល្អផងដែរសម្រាប់ការខិតខំរបស់ក្រុមហ៊ុន លើការងារលើកកម្ពស់សមូហភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេស។ 

ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា​ បានចាំផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយថ្មីរបស់ខ្លួន គឺ “We Do”  ដោយភ្ជា​​ប់​​​ជាមួយនឹង​ការ​ប្ដេជ្ញាចិត្ត​របស់ក្រុមហ៊ុន​ចំពោះអតិថិជន​របស់ខ្លួនក្រោម​ពាក្យ​ថា៖ Listening. Understandi​n​g. Delivering. ។ យុទ្ធនាការនេះបាននាំយកមូលបទជាក់លាក់ចំនួន គឺ  ១)​ ការច្នៃប្រឌិត  ២) ការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និង ) ការថែទាំសុខភាពរាងកាយ  ដែលគូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីនូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន លើការជួយការពារសុខភាព និងសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជននៅទូទាំងប្រទេស៕

អំពី​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួនប្រាំ គឺអេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា អេស៊ីលីដា ប្រូភើធី អិលធីឌី ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ លីមីធីត និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា និងព្រមទាំងមានការិយាល័យតំណាងនៅសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា។ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួនជាង ៥,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក សមតុល្យឥណទានសរុបចំនួន ៣,៦៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបចំនួន ៣,៩២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងមានអតិថិជនប្រមាណជាង ២,៥លាននាក់ គិតត្រឹមដំណាច់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទស្សនាវេបសាយ: www.acledabank.com.kh

Back to Top