ភាសាខ្មែរ
សូមជ្រើសរើសភាសា

ក្ដាប់ឱកាស ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ!

ចង់ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន តែគ្មានដើមទុន? ចង់ទទួលបានចំណូលដែលគ្មានដែនកំណត់? ចង់មានបុគ្គលិកច្រើនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម?
Two guys having work discussion

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិន

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិន (EDP) ជាកម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាសហគ្រិនដល់បុគ្គលដែលមានមហិច្ឆិតាចង់ក្លាយជាដៃគូអាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា។

ដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជន EDP ពេញលេញម្នាក់ អ្នកចូលរួមត្រូវតែបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវិធី និងឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសពីគណៈកម្មការរបស់កម្មវិធីផ្ទាល់។

ស្វែងយល់បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ចូលរួម
  • មានបទពិសោធន៍ពី ៣ ទៅ ៥​ ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ជំនាញទីផ្សារនិងផ្នែកលក់ ឬអង្គការមិនមែនរដ្ធាភិបាល

  • មានកម្រិតអប់រំអប្បបរមា បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

  • មានចំណូលប្រចាំខែអប្បបរមា ចំនួន $៥០០ (ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធពីការងារ មិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលដែលបានពីការវិនិយោគ ដូចជាប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះជាដើម) 

  • មានអាយុអប្បបរមា ២៥ ឆ្នាំ​

  • មានការប្ដេជ្ញាក្នុងការវិនិយោគពេលវេលាពេញម៉ោងសម្រាប់កម្មវិធី 

  • មានមហិច្ឆិតាខ្ពស់ និងចេះជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯង

  • មានភាពចាស់ទុំ និងអត្តចរិករួសរាយរាក់ទាក់

  • មានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួន

វិធីដាក់ពាក្យ

សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបការងាររបស់អ្នក (CV) មកកាន់អ៊ីម៉ែលរបស់យើងខ្ញុំដូចខាងក្រោម

 

ឬទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ 

  • ០២៣ ៩៦៤ ២២២ / ០៩៥ ៤៥៥​ ៥៥៧

  • ០៧៧ ៩១១ ១០៥ / ០១៦ ៥៥៤ ៦៧៧