ភាសាខ្មែរ
Concact
PRUeShop
សូមជ្រើសរើសភាសា

Angkor Thom Book Center

Angkor Thom Book Center ជាកន្លែងដែលអ្នកស្រឡាញ់សៀវភៅអាចរកមើលនិងទិញសៀវភៅបានច្រើនប្រភេទ។ វាជាកន្លែងមួយដែលអ្នកស្រឡាញ់សៀវភៅអាចជំរុញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការអានរកឃើញ និងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកដទៃដែលចែករំលែកសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះសៀវភៅ។
Angkor Thom Book Center

អត្ថប្រយោជន៍ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 

របៀបនៃការទទួលយក

1. ពិនិត្យមើលការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើគេហទំព័រ ព្រូដិនសលកម្ពុជា 

2. បង្ហាញកាត Prudential ឬ PRUService ដែលមានសុពលភាព

3. ហើយរីករាយទទួលយកការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ

 

សេវាកម្មអតិថិជន

Telephone: (+855) 92 346 111

E-mail: account@loyloy7.com

ទីតាំង របស់យើង
Angkor Thom Book Center
  • Kampuchea Krom branch
  • Mao Tse Toung branch