easylife

តើ easylife ជាអ្វី?
easylife គឺជាផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដែលអាចជាវបានទៅតាមលទ្ធភាព និងងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

អត្ថប្រយោជន៍

ហេតុអ្វីត្រូវជាវផលិតផល easylife ?

Ø  ការពារហិរញ្ញវត្ថុក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជាមួយទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានា

Ø  ទទួលបានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងទ្វេរដងក្នុងករណីមរណៈភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង​ និងជាអចិន្រៃ្តយ៍ដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ

Ø  ធានាផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ពេលមិនមានការទាមទារសំណងនៅកាលបរិចេ្ឆទផុតកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

Ø  ដំណើរការពាក្យស្នើសុំងាយស្រួល និងមិនទាមទារការពិនិត្យសុខភាព

ដំណើរការ

អាយុចាប់ផ្តើមទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង 18-35 ឆ្នាំ

កញ្ចប់ easylife សម្រាប់អ្នកជ្រើសរើស

កញ្ចប់ល្អ

កញ្ចប់បង្គួរ

កញ្ចប់មធ្យម

រយៈពេលកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

15ឆ្នាំ

15ឆ្នាំ

15ឆ្នាំ

ធានាផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងក្នុងករណីមរណៈភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រៃ្តយ៍ដែលមិនបណ្តាលមកពីគ្រ់ោះថ្នាក់ចៃដន្យ

     

()​​ មរណៈភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជា អចិន្រៃ្តយ៍(ក្នុងឆ្នាំទី1)

$250.00

$200.00

$135.00

()​​ មរណៈភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជា អចិន្រៃ្តយ៍(បន្ទាប់ពីឆ្នាំទី1)

$6,000.00

$4,500.00

$3,000.00

ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងក្នុងករណីមរណៈភាព ឬ ពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រៃ្តយ៍ ដែល បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ (ទោះបីជាកើត ឡើងក្នុងពេលណាមួយនៃរយៈពេលកំណត់នៃ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង)

$12,000.00

$9,000.00

$6,000.00

អត្ថប្រយោជន៍ពេលមិនមានការទាមទារសំណង (ចំពោះតែបុព្វលាភរ៉ាប់រងដែលបានបង់គ្រប់15ឆ្នាំ)

$3,862.50

$3,045.00

$2,025.00

បុព្វលាភរ៉ាប់រង *
(អាស្រ័យលើភាពញឹកញាប់នៃការបង់)

     

() ការបង់ប្រចាំឆ្នាំ

$250.00

$200.00

$135.00

()​ ការបង់ប្រចាំឆមាស

$131.00

$105.00

$71.75

*បុព្វលាភរ៉ាប់រងដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងលើ មិនរួមបញ្ចូលពន្ធអាករឡើយ។ ពន្ធអាករលើបុព្វលាភរ៉ាប់រង (ប្រសិនបើមាន) នឹងត្រូវគិតបញ្ចូលទៅតាមអត្រាដែលកំណត់ដោយច្បាប់ជាធរមាន។

 

 

អាយុចាប់ផ្តើមទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង 36-40ឆ្នាំ

កញ្ចប់ easylife សម្រាប់អ្នកជ្រើសរើស

កញ្ចប់ល្អ

កញ្ចប់បង្គួរ

កញ្ចប់មធ្យម

រយៈពេលកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

15ឆ្នាំ

15ឆ្នាំ

15ឆ្នាំ

ធានាផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងក្នុងករណី មរណៈភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជា អចិន្រៃ្តយ៍ដែលមិនបណ្តាលមកពីគ្រ់ោះថ្នាក់ចៃដន្យ

     

()​​ មរណៈភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជា អចិន្រៃ្តយ៍(ក្នុងឆ្នាំទី1)

$300.00

$225.00

$160.00

()​​ មរណៈភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជា អចិន្រៃ្តយ៍(បន្ទាប់ពីឆ្នាំទី1)

$6,000.00

$4,500.00

$3,000.00

ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងក្នុងករណីមរណៈភាព ឬ ពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្តៃយ៍ ដែល បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ (ទោះបីជា កើតឡើងក្នុងពេលណាមួយនៃរយៈពេលកំណត់ នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង)

$12,000.00

$9,000.00

$6,000.00

អត្ថប្រយោជន៍ពេលមិនមានការទាមទារសំណង (ចំពោះតែបុព្វលាភរ៉ាប់រងដែលបានបង់គ្រប់15ឆ្នាំ)

$4,635.00

$3,425.63

$2,400.00

បុព្វលាភរ៉ាប់រង *
(អាស្រ័យលើភាពញឹកញាប់នៃការបង់)

     

() ការបង់ប្រចាំឆ្នាំ

$300.00

$225.00

$160.00

()​ ការបង់ប្រចាំឆមាស

$158.00

$118.00

$84.00

*បុព្វលាភរ៉ាប់រងដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងលើ មិនរួមបញ្ចូលពន្ធអាករឡើយ។ ពន្ធអាករលើបុព្វលាភរ៉ាប់រង (ប្រសិនបើមាន) នឹងត្រូវគិតបញ្ចូលទៅតាមអត្រាដែលកំណត់ដោយច្បាប់ជាធរមាន។

 

អតិថិជន

បុគ្គលដែលជាកម្មវត្ថុនៃការធានាត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំទៅ​ 40ឆ្នាំ។

ខិត្តបណ្ណផ្សព្វផ្សាយ