សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ៖

ក្រុមហ៊ុ​ន​ព្រូដិនសល (ខេមបូឌា) ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ភីអិលស៊ី​ ឬហៅកាត់ថា ព្រូដិនសលកម្ពុជា

  យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍រាល់ចម្ងល់ និងមតិយោបល់របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងសេវាអតិថិជនដែលតែងតែខ្នះខ្នែងក្នុងការផ្តល់ ជូនលោកអ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងផលិតផល និងសេវារបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសលកម្ពុជា សូមធ្វើការ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ៖

មជ្ឈមណ្ឌល ផ្តល់សេវាអតិថិជន

 • អគារភ្នំពេញថាវវើរ៍ ជាន់ផ្ទាល់ដី (445) មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ 7មករា ឬ មជ្ឈមណ្ឌលព្រូដិនសល ដែលស្ថិតនៅអគារកាលីហ្វូញ៉ា ជាន់ទី 4 ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ខាងលិចស្ពានអាកាស 7មករា ចំងាយ 100ម៉ែត្រ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
 • ម៉ោងធ្វើការ ថ្ងៃច័ន្ទ រហូតដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 8:00នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង 5:30នាទីល្ងាច (លើកលែងថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងៗ)
 • ទូរស័ព្ទ: (+855)23 964 222 / 1800 21 22 23 (ឥតគិតថ្លៃ)
 • ទូរសារ: (+855)23 964 111
 • info@prudential.com.kh

ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន

 • អគារភ្នំពេញថាវវើរ៍ ជាន់ទី20 (445) មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ 7មករា រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។
 • ម៉ោងធ្វើការ ថ្ងៃច័ន្ទ រហូតដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 7:30នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង 6:00នាទីល្ងាច (លើកលែងថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងៗ)
 • ទូរស័ព្ទ: (+855)23 964 222 / 1800 21 22 23 (ឥតគិតថ្លៃ)
 • ទូរសារ: (+855)23 964 111
 • info@prudential.com.kh